جهت ارسال پیشنهادات ، حسابداری ، منابع انسانی ، پیشنهاد همکاری ، انتقادات ، شکایات و هرگونه سوال از طریق آدرس ایمیل hooshmandkala@yahoo.com با ما در ارتباط باشید.