جهت ارسال پیشنهادات ، حسابداری ، منابع انسانی ، پیشنهاد همکاری ، انتقادات ، شکایات و هرگونه سوال از طریق آدرس ایمیل hooshmandkala@yahoo.com  در ارتباط باشید.

شماره های تماس:  56173457-56166570 021    09377535473