» شماره کارت: 4461-2595-8610-6219 بانک سامان به نام  یدالله انواری سبیل

جهت انتقال وجه میتوانید با هماهنگی قبلی به شماره کارت بالا مبلغ مورد نظر را واریز نمایید .