شماره کارت بانک سامان – فروشگاه اینترنتی هوشمند کالا
نام بانک شماره کارت نام صاحب کارت
سامان
4461 2595 8610 6219
یداله انواری سبیل

جهت انتقال وجه میتوانید با هماهنگی قبلی به شماره کارت بالا مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید.